Disclaimer

Deze site is bedoeld als PORTAL voor alle informatie over de historische binnenstad Sittard, de focus hierbij ligt op het winkel- en horeca aanbod gelegen in de binnenstad. De site heeft een doorverwijsfunctie naar informatie in de websites van de betrokken partners (‘doelsites’). Aan het informatie op – en het gebruik van – deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De centrale redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud, op de doelsites rusten rechten en plichten zoals omschreven in de respectievelijke colofon en disclaimer-pagina’s van de betreffende websites.

De webportal is een initiatief van Gemeente Sittard-Geleen en Centrummanagement Sittard.

Wij staan open voor opmerkingen of ideeën van uw kant. Heeft u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of komt u fouten of verouderde informatie tegen, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt contact opnemen via info@cmsittard.nl.

Auteursrecht

De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van Gemeente Sittard-Geleen en Centrummanagement Sittard, tenzij anders vermeld. Als u informatie uit de website in uw eigen publicaties wilt overnemen, mag dat alleen met vermelding van de bron. Overname van informatie uit de website die geen eigendom is van Gemeente Sittard-Geleen of Centrummanagement Sittard mag alleen met toestemming van de eigenaar. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan.

Logo Sittard. Genieten voorop

Het logo mag gebruikt worden door alle ondernemers gelegen in de binnenstad van Sittard. Daarnaast kunnen bedrijven, instellingen en organisaties toestemming vragen voor gebruik van het logo, ook als zij geen ondernemer zijn in de binnenstad van Sittard. Bij de afweging wordt gekeken of de betreffende uitingen het merk Sittard. Genieten voorop versterken, in ieder geval geen schade berokkenen. Gemeente Sittard-Geleen en Centrummanagement Sittard kunnen te allen tijde verlangen het gebruik van het logo staken. Het auteursrecht berust bij vereniging Gemeente Sittard-Geleen en Centrummanagement Sittard.

Hoe het logo te gebruiken?
Het logo kan alleen in zijn geheel worden gebruikt, het is niet toegestaan onderdelen los te gebruiken, noch toevoegingen. Het logo kan alleen gebruikt worden in de huisstijl. De kleur en de beeld/tekst-verhouding staan vast, plaats en afmeting staan vrij, mits het de woorden Sittard. Genieten voorop goed leesbaar is. Voor het gebruik van het logo neemt u contact met Centrummanagement Sittard via het info@cmsittard.nl.